Fryma jote e fundit u bashkua me një re.
Është një re e bardhë, është një re e lehtë.
Rrahja e fundit e zemres tende u bë dera e heshtjes së madhe.
Është një heshtje e errët, është një heshtje e thellë.

Lëkura jote është plastikë.
Gjaku yt është akull.
Trupi yt është plumb.

Një zbrazëti e madhe brenda meje.
E pafund si universi.
E errët si vrima e zezë.
Një lot i nxehtë e çan
dhe e trasformon në një histori për ta treguar.

Kështu kthehesh ti.
Ulesh prane meje dhe me perkedhel me eren.
Kështu jetojmë së bashku në mundësine
çfare do te kishte ndodhur po te ishe akoma ketu.

L’ultimo respiro tuo si è unito a una nuvola.
È una nuvola bianca, è una nuvola leggera.
L’ultimo battito tuo è diventato la porta verso un grande silenzio.
È un silenzio oscuro, è un silenzio profondo.

La pelle tua è plastica.
Il sangue tuo è ghiaccio.
Il corpo tuo è piombo.

Un grande vuoto dentro di me.
Infinito come l’universo.
Oscuro come il buco nero.
Una lacrima calda lo taglia
e lo trasforma in una storia da raccontare.

È così che tu ritorni.
Ti siedi accanto a me e mi accarezzi col vento.
È così che viviamo assieme nella possbilità
di cosa sarebbe successo se tu ci fossi ancora qui.

Your last breath joined a cloud.
It’s a white cloud, it’s a light cloud.
Your last heartbeat has become the door to great silence.
It is a dark silence, it is a profound silence.

Your skin is plastic.
Your blood is ice.
Your body is lead.

A great emptiness inside of me.
Infinite like the universe.
Dark as the black hole.
A hot tear cuts it
and turns it into a story to tell.

This is how you come back.
You sit next to me and caress me with the wind.
This is how we live together in the possibility
what would have happened if you were still here.